İlhan Akansoy BAŞ BAŞA
BAKAR KÖR
Metin Pamuk İÇİMİZDEN BİRİ
SİYASETİN KÖTÜLÜĞÜ CEHALETTEN BESLENMESİDİR
Av.Dr. Tuncer Özyavuz KRAL ÇIPLAK
Kurultaylar bir fırsattır…
Tulay Hergünlü PRİZMA
Büyük Plan (5)
Emin Varol- AKLIN YOLU-
Gerçek
Deniz AYDEMİR -BURADAN BAKINCA-
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN “PARALEL” KULLANMA KILAVUZU
Hülya Arslan-KUŞBAKIŞI
KANLA KARIŞIK DEMOKRASİ
  28 A?ustos 2014 Perşembe  MECLİSTE KADIN ÜYE SAYISI ARTTI 19:17  DİZİLERİN HAYATIMIZDAKİ ROLÜ 18:48   İHRACATÇININ GÖZÜ KUVEYT’TE 11:59  KARTAL’DA YENİ DÖNEM BAŞLADI 15:29   SEHVEN YANLIŞLIK (!)  18:55  ANADOLU YAKASINDA SON DURUM 17:05  PARTİ AYNI, BAŞKAN DEĞİŞTİ  14:48  TUZLA’DA BAŞKANLIK DEĞİŞMEDİ  13:55  ALTINOK ÖZ MAZBATASINI ALDI 20:19  ŞAHİN, PERSONELİYLE BULUŞTU  19:46
Çok Okunanlar
Köşe Yazarları
Sami Çelik -Sohbet-
Ninni Eğitimi
Osman Güdü -MİMAR GÖZÜYLE
SİYASETİN SLÜETİNDEN GÖRÜNENLER
Mustafa Arslan -MUHABBETLE
TOPLUMSAL CİNNET
Okan SARPAŞ -ONBEŞLİK
GÜNDEM LAKLÂK, KONU AHLÂK
Marko PAŞA
SAYIN TEVFİK BEY İLE YENİDEN...
Akif Avcı-AÇILIM-
TÜRKIYE VER DEDİ
Ahmet AKAR -OZANIN KALEMİNDEN
BAHTI KARA EMEKLİLER
Zilli Abla -Bir sor, -Suç ve ceza ortağınız-
Seçmenden bulun inşallah.


AYDINLILARA ŞELALE PARK MÜJDESİ
Tuzla Belediyesi, periyodik olarak düzenlediği Halk Meclisi Toplantılarıyla Tuzlalıları dinlemeye devam ediyor. Toplantıların üçüncüsü Aydınlı Mahallesi’nde yapılırken; Başkan Dr. Şadi Yazıcı, mahalleliye ‘Şelale Park’ müjdesi verdi.

Tuzla- Ayd?nl? Mahallesi Hac? Bekta?i Veli Semt Kona??’nda yap?lan halk meclisine, Tuzla Belediye Ba?kan? Dr. ?adi Yaz?c?, ba?kan yard?mc?lar? Av. Mehmet Çelikel, Serhan Kural ve Funda Oktay’?n yan? s?ra birim müdürleri de kat?ld?.

 ?ELALE PARK AYDINLIYI DE???T?RECEK
           Daha çok kar??l?kl? soru-cevap ?eklinde geçen toplant?da konu?an Ba?kan Dr. ?adi Yaz?c?, mahalle sakinlerine ‘?elale Park’ müjdesi verdi. Ayd?nl? için yat?r?m projelerinden biri olan ?elale Park çal??malar?n?n tam h?z devam etti?ini belirten Yaz?c?, “?elale Park, Tuzla’n?n en büyük park? olacak. Proje tamamland???nda Ayd?nl?’daki sosyal hayat?n ciddi bir ?ekilde canland???n? göreceksiniz. Gençlerimiz, bu tesis içerisinde yer alacak spor tesislerinde gönüllerince spor yapabilecek” dedi.
 
AYDINLIDA ARSA DE?ERLER? ARTTI
         Vatanda?lar?n bölgedeki arsa vergi bedellerinin artmas?yla ilgili sorular?n? cevaplayan Ba?kan Yaz?c?, bu art???n ?ikayet konusu de?il, memnuniyet verici bir geli?me oldu?unu söyledi. Yaz?c? bunun nedenini ?öyle aç?klad?: “ Arkada?lar bak?n?z, yeni yap?lan vergileme sisteminde Ayd?nl? Bölgesi’ndeki arazilerin de?erleri de artt?. Buradaki tapular?n verilmesiyle tarla konumunda olan araziler, ?uanda arsa statüsüne kavu?tu. Dolay?s?yla arsa fiyatlar? eskisine göre yakla??k sekiz kat artt?. Bu Ayd?nl? sakinleri için sevindirici bir durumdur”
         Kentle?me süreci içerisinde yol, kav?ak ve kald?r?m çal??malar?n?n büyük önem arz etti?ini vurgulayan Yaz?c?, bu dönemdeki çal??malar?n?n a??rl?k merkezini bu hizmetlerin olu?turaca??n? kaydetti. Ayd?nl? Mahallesi sakinlerinin su, do?algaz ve elektrik faturalar?n? yat?rmak için vezne taleplerini de de?erlendiren Ba?kan Yaz?c?, gerekli çal??malar?n ba?lat?ld???na dikkat çekerek, en k?sa zamanda bu hizmetlerin burada verilmeye ba?lanaca??n? belirtti.
MUHTAÇ VATANDA?LAR GÖNÜL ELLER?NE BA?VURSUN
         Fiziksel çal??malar?n yan? s?ra sosyal çal??malara da büyük önem verdiklerine ifade eden Dr. Yaz?c?: “ Bildi?iniz gibi belediyemizde yard?mlar art?k tek çat? alt?nda yap?l?yor. Bunun için Gönül Elleri Çar??m?z? kurduk. Muhtaç vatanda?lar?m?za buradan yard?m yap?yoruz. ?htiyac? olanlar buraya ba?vurabilir. Buradaki insanlar?n ço?unlu?u gönüllülerden olu?maktad?r. Her türlü ihtiyaç tamamen hay?rseverler taraf?ndan kar??lan?yor. Ancak yard?mlar? ihtiyaç sahiplerine ula?t?rmak için mahallelerde halk gönüllülerinden olu?an ki?iler çal???yor. Biz sadece veren elle alan eli bulu?turuyoruz. ?htiyaç sahibi olarak ba?vurabilece?iniz gibi, gönüllü olarak da bu hizmete kat?labilirsiniz.” Diye konu?tu.
 
         Belediyenin çal??malar?ndan dolay? memnuniyetlerini belirten Ayd?nl? Mahallesi sakinleri, yap?lan ve yap?lacak olan çal??malar için Belediye Ba?kan? Dr. ?adi Yaz?c?’ya te?ekkür ettiler.
Paylaş

11:13:34
2010-01-27
Bu haber  57  kere okundu Yazıcıya Yolla
YORUMLAR
 atif  2010-02-11
  selale
 aydinlıya güzel bi şelale yaptırcagınızdan dolayı içmelerin sakini olarak selale işlerinizi yapmak ve sizinle çalışmak isterim TEL: 0 536 463 33 38 www.selaleturk.com
 atif  2010-02-11
  selale
 aydinlıya güzel bi şelale yaptırcagınızdan dolayı içmelerin sakini olarak selale işlerinizi yapmak ve sizinle çalışmak isterim TEL: 0 536 463 33 38
Bu Habere Yorum Ekleyin
İsim
E-posta
Başlık
Yorum
       Tüm alanlari doldurmaniz gerekmektedir

Videolu Haberler
 Usta kalemden KURBANYA ÖYKÜLERİ  Pendik Green Park'ta Tecavüz
 SICAKELLER, gönülleri ısıtıyor
 ASFOR Evleri'nde yok yok
 AYGAD'dan Kamuoyuna Duyuru
 Patlayıcı Prof. Dr.Kahriman CHP'de
 Kumkumoğlu aday adayı
 Ateşten Gömleğimizi Giydik
 CHP Hep Hayatımda Oldu
 O güllerin altında mezarlar var
 Çözüm, BİRLİKTE YAŞAMAK İRADESİ
Köşe Yazarları
Nazan Şara Şatana
BİR MASAL ANLAT
Suay KARAMAN- (TÜMÖD) Genel Sekreteri
ORTAÇAĞ ARTIKLARI
Turgut ÜNLÜ -ÇÖZÜM-
8 Mart Dünya Kadınlar Günü ‘’Kutlu’’Olsun
POHPOH PAŞA
HURŞİDOĞLU BEHZAT EN UZMAN BABA TARİHÇİ (139)
GAK-GAK
KARGADAN AL HABERİ
ANKET
Güvenlik Kodu NOZzu
Sonuçlar
Döviz Kurları
Döviz Kuru
Haber Kategorileri Yandex.Metrica©2008 Sonsöz Gazetesi (Bu Gazete Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir) Susmayacağız...Susturamazlar!

Reklam:   pendik  |  liposhot satın al  |  İLETİŞİM  |  KÜNYE